ارتباط با ما

دی ۸م, ۱۳۹۳

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس کارخانه ودفتر شرکت : سنندج شهرک صنعتی شماره یک خیابان رعدی

تلفن : ۲۰-۳۳۳۸۴۰۱۸- ۰۸۷                   فکس: ۳۳۳۸۳۹۳۹-۰۸۷

10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس دفتر فروش : سنندج بلوار کردستان ضلع شرقی پل فردوسی

   تلفن : ۵- ۳۳۲۸۹۳۳۴- ۰۸۷               فکس: ۳۳۲۸۵۹۸۵-۰۸۷                تلگرام: ۰۹۳۸۳۳۱۵۹۹۳       https://telegram.me/Sarmavaz

11