رشته زن فالوده

 

reshtezan-faloodeh

رشته زن برق تمام استیل