سردخانه ثابت

سردخانه های ثابت با پانلهای تزریقی پلی یورتان با دربهای ریلی و لولایی در تناژهای مختلف .