سردخانه متحرک

سرماوز (سردخانه کملاکی)

سردخانه های متحرک با پانلهای کملاکی و عایق تزریقی پلی یورتان  ، قابل نصب در هر نوع فضایی بدون نیاز به دیوار و شاسی کشی .