سردخانه جسد

سردخانه جسد

سردخانه جسد دو کشو تمام استیل بدنه تزریق شده با عایق پلی یورتان .
مورد استفاده : زیر صفری بالای صفری